Regulamin

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 1. Wstęp
 2. Zamówienie
 3. Płatność
 4. Dostawa
 5. Zwrot zakupionego towaru
 6. Reklamacje
 7. Ustalenia końcowe
 1. Wstęp

  1. Sklep internetowy www.furedy.pl prowadzony jest przez: Vaspro Sp. z o.o. Odział w Polsce zarejestrowana w KRS pod numerem 0000368242 NIP: 20-40-00-29-11 Regon: 22-11-28-460 Numer Konta: 02 1240 1255 1111 0010 3686 3490 Główna siedziba Vaspro Ltd, United Kingdom zarejestrowana w Companies House pod numerem 07115029 VAT: GB 987164276

  2. Sklep internetowy www.furedy.pl, zwany dalej sprzedawcą prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie www za pośrednictwem sieci Internet.

  3. Zawartość sklepu internetowego www.furedy.pl stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu handlowego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta oznacza natychmiastowe zawarcie umowy kupna.

  4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.furedy.pl są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru, który jest doliczany do kwoty końcowej po podsumowaniu zamówienia oraz wybraniu formy dostawy.

  5. Cena podana przy każdym towarze staje się cena wiążącą w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep internetowy www.furedy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

  6. Zasięg działania sklepu internetowego www.furedy.pl obejmuje wyłącznie terytorium Unii Europejskiej. W celu zakupu towaru z opcją dostawy poza granice kraju prosimy o wcześniejsze skontaktowanie sie z Biurem Obslugi Klienta, w celu wyliczenia kosztów dostawy.

  Powrót do Góry.

 2. Zamówienie

  1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

  2. Zamówienia na produkty oferowane przez Sprzedawcę dostarczane są za pośrednictwem:

  1.  Sklepu internetowego www.furedy.pl
  2. Telefonicznie pod numerem +48 535 94 84 64.
  3. Na adres email: info@furedy.pl

  3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia a następnie przy każdej zmianie jego statusu. Dodatkowo pracownik sklepu może kontaktować się z Kupującym telefonicznie w celu omówienia szczegółów realizacji zamówienia.

  4. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko wówczas, jeśli Kupujący dokona płatności, a także płatność ta zostanie przez sprzedawcę zaksięgowana. W przypadku braku potwierdzenia płatności w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.

  5. Przyjecie do realizacji zamówienia rozpoczyna sie:

  1. W przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Sprzedawcy.
  2. W przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji płatności.

  6. Sprzedawca gwarantuje dostępność produktów oferowanych w sklepie internetowym www.furedy.pl, jednakże zastrzega sobie prawo do anulowania części lub całości zamówienia w przypadku wystąpienia bledów w stanie magazynowym.

  7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, niedziele oraz święta, realizowane są kolejnego dnia roboczego.

  8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

  1. anulowania zamówienia jeżeli formularz zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo.
  2. odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości.
  3. odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

  9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania sie zapasów objętych tą formą sprzedaży.

  10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu, lub anulować zamówienie, do momentu zmiany statusu zamówienia na zrealizowane. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny lub emaliowy.

  11. Nabywca może śledzić za pośrednictwem stron sklepu internetowego status swojego zamówienia.

  Powrót do Góry.

 3. Płatność

  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  1. Przelew bankowy na konto: Vaspro Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Opata Jacka Rybińskiego 20/4 80-320 Gdańsk, Bank Pekao SA, Numer Konta: 02 1240 1255 1111 0010 3686 3490
  2. Platforma Płatności PAYU; MasterCard, Visa, Przelew Bankowy
  3. Platforma Płatności PAYPAL; MasterCard, Visa, Przelew Bankowy
  4. Płatność za pobraniem
  5. Płatność gotówką przy odbiorze własnym

  Powrót do Góry.

 4. Dostawa

  1. Zakupione towary dostarczone są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, lub mogą być odebrane osobiście jeśli przed złożeniem zamówienia, taka forma odbioru zostanie potwierdzona telefonicznie.

  2. Dostawy realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz Kuriera.

  3. Szczegółowy koszt dostawy dostępny w zakładce DOSTAWA.

  4. Koszt dostawy przy zamówieniach płatnych z góry powyżej 300 zł pokrywa Sprzedawca.

  5. Czas realizacji zamówienia:
  Zamówienia z reguły wysyłane są w ciągu 24h w dni robocze po zaksięgowaniu płatności. W przypadku, kiedy Sprzedawca otrzyma większą ilość zamówień do zrealizowania, termin dostawy może ulec wydłużeniu. Szczególnie dotyczy to okresu przedświątecznego. Wtedy wysłane w trybie ekspresowym będą wyłącznie zamówienia złożone z opcja dostawy "kurier gwarancja 24h".

  6. O nadaniu paczki Kupujący będzie poinformowany mailem.

  7. Zwrot niedoręczonej paczki.

  1. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kupujący ma obowiązek skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 7 dni roboczych od daty nadania. Kupujący, który tego nie zrobi, będzie, w przypadku zwrotu niedoręczonej paczki do sklepu obciążony kosztami ponownego przesłania.
  2. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem Kuriera, Kupujący ma obowiązek skontaktować sie z Biurem Obsługi Klienta, jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 3 dni roboczych od daty nadania Kupujący, który tego nie zrobi, będzie, w przypadku zwrotu niedoręczonej paczki do sklepu obciążony kosztami ponownego przesłania.

  8. Odmowa przyjęcia paczki.
  W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Kupującego, zamówiony towar wraca do sklepu, a Kupujący zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłat manipulacyjnych w wysokości 10% wartości dokonanych zakupów.

  9. Przesyłki kurierskie uszkodzone podczas transportu.
  Każdą przesyłkę kurierska proszę otworzyć w obecności kuriera. Podstawą reklamacji uszkodzonej lub niekompletnej przesyłki jest protokół sporządzony przez kuriera tylko w chwili otrzymania przesyłki z oznaczoną datą i godziną jego napisania oraz kontakt ze sklepem najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych. Przyjecie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń (tzn. podpisanie jej odbioru) powoduje wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Każdy Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier na żądanie Kupującego ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności towaru z zamówieniem.

  Powrót do Góry.

 5. Zwrot zakupionego towaru

  1. Sklep gwarantuje możliwość zwrotu zamówionego towaru w terminie do 10 dni od daty jego otrzymania.

  Towar prosimy zwrócić na adres:
  Vaspro Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Opata Jacka Rybińskiego 20/4, 80-320 Gdańsk

  2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie konsumentom (zakupy w sklepie zostały dokonane prywatnie, nie na firmę), którzy zawarli umowę na odległość. Towar należy zwrócić w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty odbioru zamówienia.

  3. Zwrotowi lub wymianie podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, oraz niezniszczonym opakowaniem producenta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu oraz Oświadczenie odstąpienia od umowy.

  4. W razie ewentualnego zwrotu należy powiadomić sklep o zamiarze zwrotu towaru wysyłając informacje do Biura Obslugi Klienta.

  5. Koszty przesyłki zwracanego towaru do sklepu w każdym przypadku w całości ponosi Kupujący. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, Kupujący zwracając paczkę ponosi koszt wysłania oraz koszt odesłania paczki.

  6. Po odebraniu towaru sklep niezwłocznie zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę, stanowiąca wyłącznie cenę zwróconego towaru, wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy.

  7. Sklep nie wymienia towaru na inny kolor lub rodzaj. W takim przypadku należy dokonać zwrotu i złożyć nowe zamówienie.

  Powrót do Góry.

 6. Reklamacje

  1. Po otrzymaniu przesyłki, Kupujący powinien ją rozpakować w obecności listonosza/kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu sporządzić protokół podpisany przez Kupującego i Listonosza/Kuriera. Procedura ta ułatwia wszczęcie reklamacji z tytułu uszkodzeń powstałych w czasie transportu.

  2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.

  3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej.

  4. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu.

  5. W celu zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem +48 535 94 84 64 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  6. Reklamacje rozpatrywane i załatwiane są w terminie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.

  7. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary.

  8. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

  Powrót do Góry.

 7. Ustalenia końcowe

  1. Wysyłając dane osobowe, Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień przez firmę Vaspro Sp. z o.o. Oddział w Polsce, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie. Osoby zainteresowane mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Dane tę nie są udostępniane osobom trzecim.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

  3. Kupujący składając zamówienie potwierdza, że zapoznał sie z niniejszym regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.

  Powrót do Góry.